Dyrekcja

P. O. Dyrektora Szkoły - mgr Karol Szymański

tel. (81) 825 45 64

Dyrekcja
oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku za rok 2015